Το Πρόγραμμα Οργάνωσης που παρέχεται στο κέντρο μας είναι βασισμένο στις αρχές της δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH. Απευθύνεται τόσο σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές όπου δυσκολεύονται να ακολουθήσουν και να προσαρμοστούν στο καθημερινό ή στο εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα, παρουσιάζοντας συχνά ξεσπάσματα και αρνητική στάση στις αλλαγές, όσο  και σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) όπου δυσκολεύονται να οργανώσουν την καθημερινότητα τους. Επιπλέον, είναι αρκετά βοηθητικό και υποστηρικτικό σε παιδιά με δυσκολίες στις εκτελεστικές δεξιότητες (π.χ. παιδιά με δυσπραξία).

Η οργάνωση ενός προγράμματος προσφέρει στο παιδί τη «ρουτίνα» που χρειάζεται προκειμένου να βιώσει τις αλλαγές της καθημερινότητας του ομαλά. Είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο πως η χρήση ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος διευκολύνει το παιδί στις μεταβάσεις, χτίζει την ανεξαρτησία, οργανώνει το χρόνο και το χώρο του ατόμου, αναπτύσσει ελαστικότητα στο άτομο να αποδέχεται τις αλλαγές ήρεμα και αναπτύσσει μελλοντικές επαγγελματικές δεξιότητες.

Η δόμηση ενός τέτοιου προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο του παιδιού. Τόσο οι γονείς όσο και το σχολείο λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για την εφαρμογή και διατήρηση του ημερήσιου ή/και εβδομαδιαίου προγράμματος.