Το κέντρο ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει εξατομικευμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση και θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη γύρω από τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, του περιβάλλοντος και της οικογένειας του. Ειδικεύεται σε νήπια, παιδιά σχολικής ηλικίας και έφηβους.

Δουλεύουμε με παιδιά και νεαρά άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή αδυναμίες συμπεριλαμβανομένου της ανωριμότητας κατάκτησης αναγκαίων αναπτυξιακών οροσήμων,  μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες κινητικού συντονισμού,  αδυναμίες στη λεπτή κινητικότητα και στον αδρό συντονισμό, δυσκολίες προσοχής – συγκέντρωσης, συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες στη συμπεριφορά, διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, εγκεφαλική παράλυση και κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Επιπλέον στο Βuilding Blocks Pediatric Therapy Centre παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων και εκπαιδευτικών.

Η ομάδα του κέντρου απαρτίζεται με άτομα μεταπτυχιακού επιπέδου. Όλοι οι συνεργάτες του κέντρου λαμβάνουν συνεχής εποπτείες από καθηγητές και ειδικούς θεραπευτές από το εξωτερικό. Το κέντρο μας είναι το πρώτο παγκύπρια εξουσιοδοτημένο θεραπευτικό κέντρο από το Interdisciplinary Council on Development and Learning (ICDL)  ως πιστοποιημένο μέλος στη παροχή θεραπειών βασιζόμενη στο μοντέλο του DIR Floortime. Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών στα παιδιά και στους γονείς.