Το Building Blocks Pediatric Therapy Centre ιδρύθηκε από τον εργοθεραπευτή Ηλία Πελεκάνο το Σεπτέμβριο του 2016 και εδρεύει στη Λεμεσό. Το κέντρο μας εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών εργοθεραπείας και ειδικής εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε τη μοναδικότητα και διαφορετικότητα των παιδιών αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους και μέσα από τις δυνατότητες τους να καλύψουμε τις αδυναμίες τους τόσο σε λειτουργικό όσο και σε μαθησιακό επίπεδο. Τα παιδιά εκπαιδεύονται σε ένα ευχάριστο, διασκεδαστικό και θετικό περιβάλλον. Τα άτομα του κέντρου δουλεύουν με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να λειτουργήσουν με αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία και να αναδείξουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες τους.

Η ομάδα μας εστιάζεται στην ανάπτυξη και διεύρυνση ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την διευκόλυνση της μάθησης και βοηθούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στους ρόλους και στα καθήκοντα τους σύμφωνα με την ηλικιακή τους ομάδα.

Στο Building Blocks Therapy Centre δεν χρησιμοποιούνται συμπεριφορικές ή συμπεριφοριστικές μέθοδοι θεραπείας, αντίθετα η αντίληψη μας επικεντρώνεται στο ότι η ανάπτυξη ενός παιδιού επέρχεται και δεν επιβάλλεται. Σκοπός του κέντρου μας είναι να παρέχουμε ένα φιλικό και διασκεδαστικό περιβάλλον για τα παιδιά μέσα στο οποίο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να αναπτύξουν και να αναδείξουν τις δυνατότητες τους, αυθόρμητα και χωρίς εξαναγκασμό.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται εστιάζονται στο μοντέλο σχέσεων (relationship based models) και σε αναπτυξιακές μεθόδους (developmental models), με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Αισθητηριακής Επεξεργασίας (Sensory processing). Στο κέντρο μας εστιάζουμε στις αναπτυξιακές ικανότητες του παιδιού, στις διαπροσωπικές του σχέσεις και στην ατομικότητα του.