μαθηση

August 17, 2017

Σχολική Ετοιμότητα Α΄ Δημοτικού

Η μετάβαση του παιδιού από την προ-δημοτική στη δημοτική εκπαίδευση αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία το παιδί μεταβαίνει από ένα οικείο σε ένα καινούριο […]