Δραστηριότητες

October 2, 2017

ΔΕΠΥ – Κατευθυντήριες Οδηγίες προς Εκπαιδευτικούς και Γονείς

Κατευθυντήριες Οδηγίες προς Εκπαιδευτικούς Μαθησιακό Περιβάλλον Τάξης: Το παιδί να βρίσκεται όσο είναι εφικτό (ανάλογα με τη διάταξη των θρανίων) κοντά στην έδρα και τον πίνακα. […]